Kezdőlap

Dolánszky Alajos,

egri egyházmegyei áldozópap, szül. 1834-ben; elvégezvén középiskoláit és a theologiai tanfolyamot, 1856-ban misés pappá szenteltetett föl; több ideig volt tárkányi plébános, jelenleg pedig ecsédi lelkész.

Theologiai s egyháztörténelmi czikkei az Egri Egyházmegyei Közlönyben (1879-1882. 1888.) jelentek meg; nevezetesebbek: Elenchus I. parochiarum archidiecoeseos Agriensis secundum suum erectionis aut restitutionis. II. parochiarum antiquarum archi dioeceseos Agriensis jam anno 1332 existentium. III. patronorum aut titulorum cunctarum ecclesiarum, sacellorum et capellarum in ambitu archidiecoeseos Agriensis existentium. Az egri érseki főmegye negyven évvel ezelőtt és most (1880.), A szentirás tanulmányozásáról, Az ecsédi plébánosok névsora, Az ecsédi káplánok és ideiglenes kisegítők névsora (1888.) Munkatársa volt még az egri Irodalmi Szemlének, Eger és Egri Népujság cz. lapoknak.

Álnevei s jegyei: Ecsédi, Felső tárkányi, O. A.

M. Sion 1888. 454. l.

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 69. l.