Kezdőlap

Doleschall Gábor,

orvosdoktor, gyakorló orvos Miskolczon, szül. 1813. febr. 13. Losonczon, Nógrádmegyében polgári szülőktől; a gymnasiumot és a bölcseleti szak két osztályát Egerben a papnevelőben végezte; az orvosi tudományokat a pesti egyetemen hallgatta; 1840-ben orvosdoktor lett és az egyetem gyógyászati intézetében segéd és helyettes tanár. 1843-ban Miskolczon mint gyakorló orvos letelepedett; 1849-ben a 22. honvéd-zászlóaljhoz neveztetett ki főorvosnak és a szabadságharcz végeig szolgált. Meghalt 1891. ápr. 24. Miskolczon.

Orvosi czikkei megjelentek az Orvosi Tárban (1841. Egy példája a nyelvkeményedés orvoslásának, 1842. Észrevételek az állatorvoslás köréből, A pesti állatorvosi intézetben tett élettani kisérletek, Tapasztalati adatok a bujakórról, 1843. A pesti orvos-intézetben 1841-ben előfordult nevezetességek, Állatorvosi tapasztalatok és kisérletek), a M. orvosok és természetvizsgálók Munkálataiban (1842. Gömörmegyei ásványvizes tó, 1847. Az inmetszésről), M. Gazdában (1842. A mérgekről), Gyógyászatban (1866. Huszonötévi orvosi gyakorlat eredménye, 1868. A fültőmirigydagról), Fővárosi Lapokban (1890. Egy gyógyítószerről).

Munkái:

1. A növények élettana. Pest, 1840. (Orvosdoktori értekezés.)

2. Életem, eszményeim és negyvenhét éves orvosi gyakorlatom. Miskolcz, 1882.

M. Könyvészet 1882.

Petrik Bibliogr.

Önéletrajzi adatok és gyászjelentés.