Kezdőlap

Doleschall Lajos,

orvosdoktor, D. Mihály ág. ev. lelkész és Lacsny Johanna fia, szül. 1827-ben Vágujhelyen; tanult Modorban, Pozsonyban és Bécsben orvostudományt. Nem annyira a practica medicinához, mint inkább az entomologiához volt hajlama, azért 1852-ben mint katonai orvos holland szolgálatba állott és Kelet-Indiában működött, hol 1859-ben Amboinában meghalt.

Természetrajzzal és különösen a pókfaunával foglalkozott. Czikkei: Systematisches Verzeichniss der im Kaiserthum Österreich vorkommenden Spinnen. (Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Classe der kais. Akademia der Wissenschaften in Wien, 1852. IX. Első dolgozat, mely a többek között a magyar pókfaunából is hozott némely adatokat.) Bjdrave tot de Kennis der Arachniden von den Indischen Archipel (Naturk. Tijdskrift voor Neederlandsch Indie. Deel. XIII. 1857.), Tweede Bijdrage tot de Kennis der Arachniden van den Indischen Archipel (Acta Societatis Indo-Neerlandiae. Vol. V. 1857.), levelei Batavia, Java s Amboinából megjelentek a Vasárnapi Ujságban (1854. 1858), P. Naplóban (1854. 15. sz.) és Budapesti Hirlapban (1854. 323. 1857. 166. 167. sz.) A bécsi császári s a magyar nemzeti múzeumnak többször becses rovargyűjteményt küldött.

Szinnyei Könyvészete.

Herman Otto, Magyarország Pókfaunája I. 4. l.