Kezdőlap

Dolinay Gyula (draskóczi),

hirlapiró, szül. 1850. aug. 14. Nagy-Harsányban Biharmegyében; középiskoláit a debreczeni ev. ref. kollegiumban járta 1867-ig; a felsőbb osztályban két ízben nyerte el a Klobusiczky Pallay-féle nagyobb díjat. Mint egyetemi hallgató a fővárosba kerülvén, 1869-ben megindította a Tanulók Közlönye cz. ifjúsági lapot és azóta folytonosan az irodalomnak él. 1880-ban az irók és művészek társaságának titkára lett; a társaság megszüntéig (1892.) annak belügyeit vezette, felolvasásokkal egybekötött estélyeit és kirándulásait szervezte; 1880-ban Esztergomba, 1881-ben a Tátra vidékére, 1882-ben az Aldunára (Belgrádba és Turnu-Severinbe), 1883-ban Turinba s Párisba, 1884-ben Máramaros-Szigetre, Szatmárra, Nagy-Károlyba s Debreczenbe utazott a társaság Urváry Lajos és Paulay Ede elnöklete s D. rendezése mellett; az 1880-82. kirándulások alkalmával, több városban felolvasásokat, ének- és zene-előadásokat is tartottak.

Saját lapjain kivül több czikket irt a Néptanítók Lapjába (Mayer Miksa szerkesztése alatt), a Honba, Családi Körbe (1875. Utirajz), Pesti Naplóba (1887. 298. sz. Népolvasmányok, népkönyvtárak, Az iskolai könyvtárak szervezéséről) stb. A közművelődési egyesületeknek Budapesten az 1887. okt. 9. és 10. megtartott congressusáról szóló Naplóban (Bpest, 1888.) megjelent: A népkönyvtárakról tartott előadás.

Munkái:

1. Ajándékkönyvecske a Kis Ujság olvasói számára. Pest, 1871.

2. Aranyszabályok a tanulóifjúság számára. U. ott, 1871.

3. Szorgalmi jutalom. A mindkét nembeli ifjúság és a nép számára. Bpest, 1874.

4. Aranybánya az olvasni szerető ifjúság számára. U. ott, 1875.

5. Szünidőre. Emlékül jó tanuló fiúk és leányok számára. U. ott, 1877.

6. Iskolai emlékkönyv. U. ott. 1879.

7. Könyvet a népnek! (Az iskolai s népkönyvtárak kérdése.) U. ott, 1879.

8. Gyöngysorok a mindkét nembeli ifjúság számára. U. ott, 1882.

9. Hazaszeretet könyve. U. ott, 1883.

10. Magyar királyok és hősök arczképcsarnoka. U. ott, 1884. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1892.)

11. Ifjúsági olvasmányok fiúk és leányok számára. U. ott, 1884.

12. Szünnapokra. A mindkét nembeli ifjúság számára. U. ott. 1884.

13. Hogyan mehetsz előre. Az ifjúság számára. U. ott, 1887.

14. Szorgalomért. U. ott, 1889.

15. Turin-párisi kirándulás 1889. júl. 2-14. U. ott, 1890.

Szerkesztette és kiadta a Tanulók Közlönyét 1869. jan. 1-től 1870. jún. 5-ig, a Tanuló Ifjúság Lapját 1870. júniustól nov. 15-ig, a Kis Ujságot 1870. okt. 1-től 1872. jún. 30-ig, a Szabad Magyarországot 1871. júl.-decz., a Hasznos Mulattatót 1873. jan. 10 óta s a Lányok Lapját 1875. okt. 1. óta szerkeszti s kiadja, Iskolai s Népkönyvtár cz. havi folyóiratot 1878. szept.-től 1879. jún.-ig (az 1877-78. tanévről 2988 iskolai s népkönyvtárt mutatott ki), Házi Kincstárt 1878. decz. 22-től 1879. decz. 28-ig, szerkesztette végre az irók és művészek társaságának évi Jelentését 1882-83-ra s 1883-84-re Budapesten.

Petrik Könyvészete.

Délmagyarországi Lapok 1882. 106. sz.

Kiszlingstein Könyvészete.

M. Salon VIII. 1888. arczk. és önéletrajzi adatok.