Kezdőlap

Dombay Hugó (iváncsfalvi),

ügyvéd, D. Sándor és Setéth Mária fia, D. Ede főjegyző testvérbátyja, szül. 1846. ápr. 1. Nyitra-Ivánkán; iskoláit Nyitrán járta a kegyesrendiek gymnasiumában az 50-es évek elején, hol akkor a tantárgyak egy részét tótul tanították; a jogot Pozsonyban tanulta s a 60-as évek elején nyitrán volt ügyvédi gyakorlaton. 1871-ben letette a censurát Pesten; Nyitrán ügyvédi irodát nyitott és négy év óta lapásgyarmati birtokát is kezeli.

Munkatársa volt a Nyitrai Lapoknak (1875.), Nyitra cz. lapnak (1875-78.), Nyitrai Közlönynek (1878.), Villám élczlapnak (1878-79.), Nyitramegyének (1882.) és a Nyitra és Vidékének, melyekbe vezérczikkeket, elbeszéléseket, tárczákat, színi bírálatokat, költeményeket és napi kérdésekről közleményeket irt; ezen kívül néhány czikke s szépirodalmi munkálata jelent meg az Ellenőrben, Nefelejtsben (1865-66.), a Vasárnapi Ujságban (1877.), M. Hirlapban (1879.) és a Képes Családi Lapokban (1885. 1892.); Képes Családi Lapok Naptárában (1885.), Felvidéki m. közművelődési egyesület Naptárában (1886.), M. Szemlében (1890. II. Rhamzesz cz. nagyobb költeménye), Budapesti Hirlapban (1890. 105. sz.), Érsekujvár és Vidékében (1890.), Debreczeni Hirlapban (1891.) és a Nyitramegyei Naptárban (1891. és 1892-re.)

Munkája: Vasárnapok. Nyitra, 1892. (Rajzok. Ism. P. Napló 83. sz.)

Szerkesztette a Nyitramegye czímű hetilapot 1882. jan. 22-től decz. 24-ig.

Álnevei s jegyei: Don Dugó, Don Bay, Don Cucco, Pupák Venczel és D. H. a nyitrai lapokban (1875-83-ig.)

Önéletrajzi adatok.