Kezdőlap

Dombó Antal,

csanád-egyházmegyei áldozópap, szül. 1783-ban, misés pappá 1808-ban szenteltetett föl; azon év nov.-től 1810. oktoberig káplán volt Szegeden és 1841-ben a káptalan praebendariusa; valószinüleg 1842-ben halt meg, mivel neve azután már nem fordul elő a Schematismusokban.

Munkája: Ns. sz. kir. Szeged városát 1738-ik eszt. rongáló döghalál emlékezetére intézett emlékeztető beszéd. Szeged, 1809.

Schematismus Csanadiensis 1841. és Reizner János szives közlése.