Kezdőlap

Domonkos Sámuel,

abaujmegyei főügyész és táblabiró; meghalt 1818-ban; temetése júl. 26. volt Korláton.

Munkái:

1. Az t. n. abaujmegyei fel ülő nemes sereg kapitány auditora D. S. úrnak felelete, melyet ezen vármegye főnótáriusa Selyebi Tiszta Ferencz úrnak, a fel ülő nemes sereg meg hiteltetésének alkalmatosságával élő szóval mondott beszédére tett 1797-ben. Kassa.

2. Az t. n. Abauj vármegyei vitézlő nemes sereg kapitány auditora D. S. úrnak azon nemes seregnek 1798. eszt. boldogasszony havának 12. napján lett eloszlásával közre adott vég bucsú vétele. Kassa, 1798.

Kazinczy, M. Pantheon (Nemzeti Könyvtár XXXVI. 377. l.)

Petrik Bibliographiája.