Kezdőlap

Domoszlay József,

a tolnamegyei gazdasági egyesület titkárja.

Gazdasági czikkei a Gazdasági Lapokban (1868. Gazdasági tudósítás Edelényből, Egy adat a Hécsey-féle gyapjúmosásról, 1871. Szénasavanyítás) és a Földmívelési Érdekeinkben (1874.)

Szerkesztette a Tolnamegyei Földmívest, a tolnamegyei gazd. egyesület közlönyét 1883-84-ben Szegszárdon.