Kezdőlap

Donini Ferencz Ferdinánd,

bölcseleti s orvosdoktor Neyberg Xaver herczeg boroszlói püspök, Lubomirszky lengyel herczeg és Esterházy herczeg szolgálatában a XVII. század végén és a XVIII. elején.

Két kézirati munkája van a budapesti egyetemi könyvtárban: Vnderschidliche Notata. (4-rét, Orvosi jegyzések; az 1. l. Eremi Zobor) és Scripta varia (4r. XVIII. századból. Különböző jegyzetei mathematikai és természettudományi tartalommal.)

Budapesti m. kir. egyetemi könyvtár kéziratainak Jegyzéke. I. Bpest, 1889. 113. 119. l.