Kezdőlap

Döbrössy Alajos,

pécs-egyházmegyei áldozópap és tanító-képzőintézeti igazgató Pécsett, szül. 1846-ban; misés pappá 1869-ben szenteltetett föl; 1873-tól nevelő, 1883-tól az iskolák felügyelője mellett segéd, spiritualis és faddi plébános; 1884-ben a pécsi seminariumban aligazgató és képzőintézeti tanár; 1885-ben ugyanott ideiglenes és 1886 óta rendes igazgató.

Munkája: Szent-István első apostoli király koronája és jobbja. Bpest, 1881. (Egyházi beszéd.)

Némethy Lajos, Dicsbeszédek.

Schematismus Quinque-Ecclesiensis 1889.