Kezdőlap

Döller József,

kath. plébános, szül. 1829. nov. 25. Esztergomban; 1953. jan. 16. misés pappá szenteltetett föl; előbb facskói, 1869 óta pedig zsérei plébános a nyitrai egyházmegyében.

Irt a Religióba és Idők Tanujába.

Schematismus Nitriensis 1891.

M. Sion 1891. 295. l.