Kezdőlap

Dömötör Pál,

ügyvéd Baján és Bács-Bodrogmegye táblabirája, szül. Duna-Szent-Györgyön (Tolnamegye) 1770-ben nemes szülőktől; a jogi akadémiát Debreczenben végezte; a század elején költözött Bajára. Meghalt 1847. jan. 7. Baján.

Nagy kedvelője volt az irodalomnak, hőskölteményeket és utirajzokat irt.

Munkája: Szünő bánat és fakadó öröm, melyet Radványi gr. Győry Ferencz úr Bács-Bodrog vármegyék főispáni székébe való fényes iktatásának alkalmával érzett. Pest, 1825.

Kézirati munkái: Úti képek a jó magyar világból. Kolmár József rendezte sajtó alá, de nem jelent meg; ebből mutatványul Berzsenyinél tett látogatását a Hölgyfutár hozta 1860. 75. sz. és Szabadsajtó cz. publicistikai munka.

Levelezésben állott Kis Jánossal, Virág Benedekkel és Kazinczy Ferenczczel; 1823-ban meglátogatta Berzsenyi Dánielt és ez útját leirta az Úti képek cz. munkájában.

Hölgyfutár 1860. 73. sz.

Vasárnapi Ujság 1863. 42. sz. (Kazinczy F. levele 1814. jún. 15. D. P.-hoz.)

Petrik Bibliogr. és fiának D. Pálnak szives közlése.