Kezdőlap

Draskóczy Sámuel (draskóczi),

megyei alispán, D. Sámuel és Szontagh Klára fia, szül. 1794. febr. 26. Harkácson Gömörmegyében; 23 éves korában hivatalos pályára lépett és több évig al- és főszolgabiró, egyszersmind ág. ev. egyházmegyei főgondnok és 1830-ban Gömörmegye országgyűlési követe volt; 1836-ban a megye megválasztotta alispánjává, a tiszai ág. ev. egyházkerület pedig főfelügyelőjévé; 1843-ban szemeinek teljes elgyengülése miatt hivatalairól lemondott. Meghalt 1864. ápr. 18. Harkácson.

Munkája: Draskóczy Sámuel búcsúzó beszédje 1843-ban. Rozsnyó.

Thewrewk József, Magyarok születés napjai.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 384. 385. l.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.