Kezdőlap

Draudt Márk,

ág. ev. lelkész, D. Márk földvári (marienburgi) lelkész fia, szül. 1665. szept. 23. Brassóban; szülővárosában 21 éves koráig járta a gymnasiumot; 1686-88-ig Vittenbergában, 1688-90-ig Lipcsében egyetemi hallgató volt, mire hazájába visszatért. 1693. decz. 3. lektor lett a brassói gymnasiumban, 1695. jan. 24. városi lelkész; 1706. decz. 12. atyja helyére Földvárra választották meg, hol 1724. márcz. 4. meghalt, miután egy évig a bárczasági káptalan dékánja is volt.

Munkái:

1. De officio Christi dissertatio theologica. Wittenbergae, 1687.

2. Transilvania subscribens Leopoldo I. imperatori augustissimo... eo, quod superiori anno ejus corona capta est, de publica oratione defensa. Lipsiae, 1689.

Trausch, Schriftsteller-Lexicon I. 261.