Kezdőlap

Drauth János,

brassó-városi kapitány, D. Simon városbiró fia, szül. 1679. szept. 29. Brassóban; miután a gymnasiumot szülőhelyén elvégezte, jogi tanulmányok végett a jenai, hallei (1701.) és a lipcsei egyetemeket látogatta; azonban inkább az ivásnak és kártyajátéknak, mint a tanulásnak adta magát. Miután hazájába visszatért, 1713. nov. 29. a katholikus vallásra tért át Nagyszebenben, mire a tanácsba fölvették; leányát apáczakolostorban helyezte el és 1716-ban maga is a jezsuiták közé lépett Bécsben; azonban 1719-ben ott hagyta a rendet és egy bécsi nővel házasságra lépett; nejével és leányával visszatért Brassóba s ismét városi tanácsos lett; később Wallis gróf, városi katonai parancsnok kieszközölte, hogy városi kapitány lett. Meghalt 1733. márcz. 21. Nagy-Szebenben.

Munkája: Eile und errette deine Seel. Gen. 19... Wien, 1714.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 262. (Hol kalandos élete bővebben van leirva.)