Kezdőlap

Draveczky Ferencz,

theologiai doktor és esztergomi prépost-kanonok, szül. 1725-ben; a theologiát Rómában végezte; plébános volt 1753 okt. 19-től Almáson (Tornam.), 1769. nov. 1. lett szepesi, 1772. jún. 1. pedig esztergomi kanonok; később a Szt-Györgyről nevezett prépostságot nyerte s őrkanonokká lett. Meghalt 1802. jún. 18. Nagyszombatban.

Munkái:

1. Defensio Beatissimae Virginis Dei Genitricis Mariae contra nostrae tempestatis haereses... Tyrnaviae, 1791. (Lefordíttatott magyar, német, tót és latin nyelvre.)

2. Arcta Via Vita Pia, seu salutaria quaedam maedia ad has in offenso pede decurrendas, longo labore parta, usuique publico edita. U. ott, 1797. (Német fordítása Brozsek Ferencztől. U. ott, 1798.)

3. Cantico per tutti i giorni festivi della beatissima Vergine Maria. Tradotta dal Tedesco dal sign. capitano de Philippini... U. ott, 1801 (Francziául Traunpaur által Nagyszombatban év n.)

Rozsnyói Egyh. Töredékek VIII. 75. l.

Uj M. Sion 1877. 681. l.

Petrik Bibliographiája.

Necrol. Strigon. 75.

Zelliger, Esztergom vármegyei irók 33. l.