Kezdőlap

Drazsanszky György,

pozsonyi prépost-kanonok; meghalt 1827. júl. 6. ugyanott.

Munkája: Panegyricus divo Ignatio... Tyrnaviae, 1775.

Necrol. Strigon. 104.