Kezdőlap

Dreyling János,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági tanár; Gráczban mester, Nagyszombatban és Bécsben az ékesszólás tanára volt. A rendet 1673-ban elhagyta, világi pap lett és mint jubiláris miséspap 1683-ban meghalt.

Munkái:

1. Octo Heroes Theologici, totidum elogiis celebrati. Graecii, 1666.

2. Palliati Philosophiae Heroes, sive in aere viventes statuae, lapidari colamo incisae. Tyrnaviae, 1671.

Katona, Historia Critica XXXVI. 725. l.

Fejér, Historia Academiae 29.

Stoeger, Scriptores.

De Backer, Bibliothèque des Écrivains de la Compagnie de Jésus. Liége, 1861. VI. 121. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 351. l.