Kezdőlap

Duboszvki János,

Jézus-társasági áldozó pap és tanár, szül. 1654-ben Höszlinben Magyarországon; 18 éves korában lépett a rendbe; oly ügyes mathematikus volt, hogy midőn Nagyszombatban az egyházjogot adta elő és Kassán az akadémia igazgatója volt, egyúttal a mathematikát is tanította; azután a nagyszombati papnevelő igazgatója lett; végre Kassán a theologiát tanította s a rend növendékeinek igzagatója volt, hol 1710. okt. 8. meghalt.

Munkája: De sinibus, tangentibus et secantibus. Tyrnaviae...

Katona, Historja Critica XXXVII. 695. l.

Fejér, Historia Academiae 37. l.

Stoeger, Scriptores 66.