Kezdőlap

Duchon Ignácz,

szepes-egyházmegyei pap; Bélán (Szepesm.) és Késmárkon tanult; innét Eperjesre, Egerbe és Kassára ment iskolába s 1786-tól a papnevelőintézet növendéke s 1790-től késmárki plébános volt. Meghalt...

Munkái:

1. Denkmal dem Hrn. Adam von Wiser geweihet im Jahr 1788. Pressburg.

2. Tractatus de abolitione Juliani seu Veteris, adoptione autem ab utrique ritui graeco adhaerentibus correcti seu lege recepti calendarii, cum commentationibus in sacrum foedus, emolumentum in utriusque reipubl. pro scopo habens. Leutschoviae, 1826. correcti Calendaria. (Kézirata a m. nemzeti múzeum kézirattárában. 8-rét)

Genersich, Merkwürdigkeiten der königl. Freistadt Késmárk II. 241. l.

Petrik Bibliographiája.