Kezdőlap

Duchon Mátyás,

ág. ev. lelkész, mossóczi nyitramegyei származású s D. Flórián lelkész édes testvére; Strassburgban tanult, hol a doktori fokot is elnyerte s alkalmi költeményei által nevezetessé vált.

Munkája: De fugiendo papismo. Argentorati, 1628. (Defensio catechismi b. Lutheri disputationibus viginti et tribus absoluta. XXII.)

M. Tud. Értekező l. 345. I.

Fabó, Monumenta IV. 125. l.