Kezdőlap

Dudinszky György,

főgymnasiumi tanár, előbbinek bátyja szül. 1850. nov. 30. Felső-Szalókon Szepesmegyében; Lőcsén végezte a gymnasiumot, Budapesten a philosophiát; 1872-73-ban helyettes tanár lett a lőcsei kir. főgymnasiumban; 1873. jan. 15. tanári vizsgát tett és szept. 2. rendes tanárrá nevezték ki; azóta a lőcsei főgymnasiumban tanítja a magyar, latin és német nyelvet.

Programmértekezése: A görög előitéletes napjai és az athéni ünnepek (a lőcsei kir. k. gymnasium Értesítője 1878.)

Wutz Névkönyve 88. l.

Lőcsei kir. kath. főgymnasium Értesítője 1874-91. és öcscsének D. Emilnek szives közlése.