Kezdőlap

Dugnicsán János,

pécs-egyházmegyei plébános, szül. 1780. szept. 18. Báttaszéken Tolnamegyében; tanulását Szegszárdon kezdte s Pécsett végezte, hol 1803. szept. 30. misés pappá szenteltetett föl; káplán volt Berkesden, Tolnán, Pakson és Pécsett; 1812. jún 12. zombai, 1821-ben püspök-laki plébános lett, hol új templomot építtetett, melyet 1828. aug. 24. fölszenteltek. Meghalt 1836. nov. 3.

Munkája: Szegszárdnak, t. n. Tolna vármegye anya-városának, nemkülönben ft. Szluha György apát-urnak, Paksi Böhm Ferencz muzsikai egész karral, melyet ő legelső magyar nyelven készített, eképpen örvendezett ama felséges egyháznak szenteltetése alkalmatosságával 1806. Kalocsa.

Kéziratban: Nehány költeménye, Lak, 1821. (a m. n. múzeum kézirattárában.)

Brüsztle, Recensio I. 480 l.

Petrik Bibliographiája.