Kezdőlap

Duliskovics János,

görög kath. lelkész, szül. 1815. nov. 14. Holyatinban Máramarosmegyében, hol atyja pap volt; a gymnasiumot 1825-ben kezdte Ungvárt és ott végezte; a bölcseletet és hittudományokat Ungvárt hallgatta; 1841-ben fölszenteltetett és mint helyettes lelkész 1848 végéig Szkotárszkán Beregmegyében működött; azontúl 1850-ig Felső-Vereczkén, 1860-ig Alsó-Vereczkén és végre Szent-Miklóson volt lelkész, hol 1883. márcz. 5. meghalt. Szabad idejét tudományos művek olvasásával és történelmi adatok gyűjtésével töltötte el.

Munkája: Istoričeskija čertyi ugroruszkych. Ungvár, 1874-77. Három kötet. (A magyar-oroszok története.)

Czikkei: Egy pár szó Szigethről Máramarosban (Századunk 1838. 69. sz.) Az oláhok ismertetése (Tudom. Gyűjtemény 1840. V.), Máramaros vármegye részletes rövid ismertetése (ugyanott, 1841. X.)

Lehoczky Tivadar, Beregvármegye Monographiája II. 138. l.