Kezdőlap

Durich Fortunat,

paulinus szerzetes, szül. 1735-ben Turnauban; meghalt 1802-ben.

Munkái:

1. Dissertatio de slavobohemica S. Codicis versione. Pragae, 1777.

2. Bibliotheca slavica. Budae, 1795. (Csak az I. kötete jelent meg, többi kéziratban maradt.)

Még több munkát is adott ki.

Procházkával együtt dolgozott 1777-től 1780-ig a kath. Bibliának új német kiadásán.

Schafarik, Geschichte der slav. Sprache und Literatur. Ofen, 1826. 362. l.