Kezdőlap

Duschak Jakab,

orvosdoktor, Trischből Morvaországból származott és a pesti egyetemen végezte orvosi tanulmányait, hol 1846-ban orvosdoktorrá avatták.

Két czikke van a Ben-Chananjában (Pest, I. 1858. III. 1860.)

Munkái:

1. Observationes geographiae medicinae. Dissertatio inaug. medica. Pesthini, 1846.

2. Zur Botanik des Talmuds. U. ott, 1871.

Rupp, Beszéd 165.

Szinnyei Könyvészete.