Kezdőlap

Esterházy Miksa (galánthai gróf),

a m. athletikai club és a vértesaljai gazdakör elnöke, gr. E. Miklós és gr. Plettenberg-Mietingen Mária fia, szül. 1837. máj. 14., meghalt 1883. aug. 5. Tatában Komárommegyében.

Munkája: Athletikai gyakorlatok. A szövegbe nyomatott 143 ábrával. Gr. Esterházy Miksa (Viador) czikkeivel bővítve. Bpest, 1879. (Molnár Lajos munkája mellett, a Vadász és Versenylapban megjelent czikkei.)

Magyarország és a Nagyvilág 1875. 5. sz. arczk. (E. M. gr. és az athletika, Molnár Lajostól.)

M. Könyvészet 1879.

M. Nemzetségi Zsebkönyv I. 95. l. és gyászjelentés.