Kezdőlap

Eszéki István,

ev. ref. lelkész, szatmári származású; szülőhelyén Sárospatakon és 1665-66-ban Utrechtben tanult; visszatérvén hazájába udvarhelyi pap lett Erdélyben, majd az udvarhelyi kerület ekklézsiáinak seniora; 1673-ban Bethlen János az udvarhelyi iskola alapítója, egyházi főgondnoknak tette. Halála előtt ezer forintot hagyott alapul az elszegényedett lelkészek özvegyei s árvái számára.

Munkái:

1. Disputatio theologico-philologica determinens quae et quanta sit authoritas Sacrae Scripturae in versionibus vulgaribus. Utrajecti, 1665.

2. Prima veritas defensa. Trajecti ad Rhenum, 1666.

3. Necessaria responsio contra reformat. Amstelodami, 1666.

4. Halotti Magyar Oratio... Gróff Rhedei Ferencz Urunknak... utolsó érdemlet tisztessége megadásának okáért... Sáros-Patak, 1668.

5. Diarium Theologicum. Sive Universa Theologia... Claudiopoli, 1675.

Cseh Csuzi Jakab tiszteletére a Lux in tenebris (Franequerae, 1665.) cz. munkába latin verset irt.

Czvittinger, Specimen 136.

Catalogus Bibl. Joan. Bapt. Roeschelii. Vitemb., 1713. II. 87.

Catalogue des Livres imprimez de la Bibl. du Roy a Paris, 1742. III. 219.

Georgii (Theoph.), Allg. Bücher-Lexikon. Leipzig, 1742. II. 35.

Bod, M. Athenas 77.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 133. 139.

Horányi, Memoria l. 625.

Siebenb. Quartalschrift VI. 1798. 307. l.

Katona, Historia Critica XXXVI. 726.

Philos, Pályamunkák. I. 1835. 49. l.

Bud. Szemle IV. 1858.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 448. II. 373. l.