Kezdőlap

Faber Keresztély Farkas, báró,

gróf Pálffy Leopold magyar gyalogseregének vezérlő ezredes-kapitánya; 1759 körül Kassán állomásozott.

Munkája: Hadi embernek oktatása, melyet magyar katonaifjúságnak kedvéért rövid irásba foglalt... Felséges Austriai háznak hadi artikulussival együtt. Kassa, 1759. (Ford. németből Dobai Székely Sámuel; kézirata a m. n. múzeumban.)

Katona, Historia Critica XXXIX. 949.

Szinnyei Könyvészete.