Kezdőlap

Fábry Emil,

premontrei áldozó-pap és tanár, szül. 1846. aug. 30. Komáromban; 1867. szept. 29. a premontrei kanonokrendbe lépett; 1871. okt. 5. miséspappá szenteltetett föl; 1872-től tanár volt a rozsnyói főgymnasiumban; 1875-ben a budapesti egyetemen a mennyiségtant és természettant hallgatta; 1876 óta a kassai főgyminasiumban a természettan és mennyiségtan tanára.

Programmértekezése: A melegvezetés. (Kassai főgymnasium évi Jelentése 1881.)

Wutz Névkönyve 69.

Schematismus Canonicorum Regularium Ordinis Praemonstratensis. Cassoviae, 1891. 87. 136. l.