Kezdőlap

Fábry Pál,

prémontréi kanonokrendi áldozópap és tanár, szül. 1842. okt. 5. Léván Barsmegyében; fölszenteltetése után tanár volt Szombathelyen, 1879-től pedig Keszthelyen tanított; jelenleg a jánoshidai társházban lelkész.

Programmértekezései: Mirabeau gróf (Szombathelyi r. kath. gymn. Értesítője 1873.), Révay, Kazinczy és Vörösmarty hatása nyelvünk emelkedésére (Keszthelyi r. kath. gymn. Értesítője 1880.)

Szőllősy Károly, Szerzetes Rendek I. 23. l.

Wutz Névkönyve 74. l.

Tokody Névtára 1891-re 1218. h.