Kezdőlap

Fabri (Faber) Tamás,

a bártfai ág. ev. iskola rektora, hová Stöckel utódjáúl (1560.) választották meg; innét 1565. utolsó napjaiban Selmeczre ment át; nem sokáig volt itt, mert a bártfai tanács már 1567 elején visszahivta s 1568 tavaszán elfoglalta a bártfai tanszéket; az eddigi fizetéssel (62 frt és 8 frt ajándék) meg volt elégedve, de a gabona- (8 köböl búza) és failletékét (26 öl) emeltetni kivánta; továbbá indítványozta, hogy a tanulók díjaikat rendesen, hetenként mindegyik egy denárt, fizessék; legalább 14 tanuló közköltségen nyerjen ellátást; padok vagy ujak készíttessenek, vagy legalább a régiek rendbe hozassanak. 1592-ben bekövetkezett halálaig viselte hivatalát.

Munkái:

1. Examen Thesivm Zvinglianarum de Coena Domini... Barthphae, 1586. (Wagner Mártonnal együtt.)

2. Apologia Examinia Ecclesiae et Scholae Bartphensis... Barthphae, 1590. (Wagner Jakabbal és Sculteti Severinnel együtt.)

3. Historia Thuriana. Barthphae, 1599. (Sculteti Severin Hypomnemata cz. munkájában.)

Klein Nachrichten I. 88.

Fabó, Monumenta II. III. IV.

Frankl, Hazai s Külföldi Iskolázás 53. 74. 75. 78. 150. 187. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 52. 56. 81. l.