Kezdőlap

Fabricius (Tolnai) Bálint,

tanár és prédikátor; a zsidó nyelvet oly kitünően értette, hogy nem magyarnak, de zsidónak tartották. Előbb Tolnán volt tanár és prédikátor; innét eltávozván Baranyában lett lelkész és a mohácsi egyházkerület seniora.

Munkája: A Szent János látásánac 12. részéből valo Enek. Hely n., 1579. (Egyetlen példánya a Nagy István könyvtárában volt.)

A reformatusok régi énekes könyvében egy ének is van tőle, melyet a XLIII. zsoltárból készített.

Lampe, Historica Eccles. Reform. 669.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 86. l.