Kezdőlap

Fabricius Bálint,

ág. evang. lelkész, apoldai (Trapold) erdélyi származású volt és 1619-ben Thornban tanult; mint segesvári diakonust 1623-ban hivták meg lelkésznek Apoldára, hol 1645-ben meghalt.

Munkája: Disquisitio de Formis Stili variis, exhibita juxta consultationis modum in Gymnasio Thorunensi, per Oratiunculas aliquot concinnatas... 1619. (Tizenkét beszéd.)

Seivert, Nachrichten 82.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 290. l.