Kezdőlap

Fabricius Miklós,

ág. ev. lelkész Trencsénmegyéből; 1667-ig illavai rektor volt és 1668-ban ugyanott diakonus lett. Az 1674-ben a pozsonyi törvényszékhez megidéztetvén, ottan megjelent, de bátorsága és hithűsége a halálos ítélet kimondásán hajótörést szenvedett, s félelmében aláirta a térítvényt, melyben, a hazában maradhatás feltétele mellett, hivataláról lemondott 1674. máj. 10.

Munkája: Lessus in Funere Spectabilis ac Magnificae Dominae Dn. Elisabethae Thököly de Kismark, Spectabilis ac Magnifici Domini Dn. Stephani Petroczy de Petrocz,... Consortis desiteratissimae, 22. Martij Anno 1662. placidissime vita functae... accomodatus, Trenchinij.

Latin verse van Fabó, Monumenta IV. 420. l.

Fabó, Monumenta IV. 41. 135. l.

Rácz Károly, A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674-ben 57. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 274. l.