Kezdőlap

Fabriczy János,

ág. ev. tanítóképző tanár Eperjesen, hol 1879. febr. óta tanított és 1893. ápr. 10. meghalt 43 éves korában.

Programmértekezése: Tananyag és módszer (Eperjesi evang. ker. collegium Értesítője 1887.)

Munkája: Elemi számtan. Alsó tanintézetek, tanítók és magántanulók számára. Bpest, 1886-87. Három rész.

Eperjesi ev. ker. collegium Értesítője 1879. 45. l.

M. Könyvészet 1887.

Sárosmegyei Közlöny 1893. 16. sz.