Kezdőlap

Fackler Gusztáv,

hirlapiró, szül. 1838. decz. 31. Löwenbergben Porosz-Sziléziában r. kath. szülőktől; 17 évig maradt hazájában; azután beutazta Bajorországot, Olaszországot, Ausztriát és Magyarországot; Budapesten és Temesvárott tartózkodott, végre Dettára érkezett, hol miután két publicistikai vállalata nem sikerült, 1881. okt. 30-tól a Dettaer Zeitung szerkesztője volt 1888. decz. 16. történt halálaig.

Dettaer Zeitung 1888. 52. sz.