Kezdőlap

Fail Attila,

bölcseleti doktor, gymnasiumi igazgató-tanár, szül. 1838-ban Selmeczbányán; Bécsben végezte felsőbb iskoláit; 1862-től mint igazgató-tanár a kaposvári áll. gymnasiumban a mennyiségtant és természettant adta elő. 1874. aug. 7. megrongált egészsége helyreállítása végett szabadságolták és 1876-ban nyugdíjazták.

Programmértekezése: A nap és annak mozgása, összefüggésben azon befolyással, melyet a nap futása az árnyék mozgására gyakorol.

Felsmann Névkönyve 1873. 53. l.

Kaposvári áll. gymnasium Értesítője 1875. 20. 1876. 25. l.