Kezdőlap

Fajth Péter,

orvosdoktor, a királyi orvosegylet tagja; született 1853. június 6. Budapesten, hol a kegyesrendiek főgymnasiumában tanult és az egyetem hallgatója volt; 1877-ben nyert orvosi oklevelet. Az egyetemi klinikában és a budai Szent-János kórházban töltött évei után, 1886-ban dr. Vaskovits János özvegye reá bizta a budai vizgyógyintézet vezetését, melynek különösen tudományos szinvonalát emelte. 1890-ben nőűl vette az intézet magas műveltségű tulajdonosnőjét, ki 1893-ban meghalt. Fajth jelenleg a buziási vizgyógyintézet vezető orvosa.

Cikkei a Természetben (1873. A fénysugarak vegyhatása, A növények létérti küzdelme, 1874. Tápanyagok); a Gyorsirászati Lapokba is irt Péter név alatt (1874-77.) humoros tárczaczikkeket. Mint negyed éves orvostanhallgató pályadijat nyert A sérvkötés cz. munkájával.

Munkái:

1. Költemények. Bpest, 1883. (Ism. Koszorú 27. sz.)

2. A tudományos vízgyógymód elméleti és gyakorlati tankönyve az orvosi közönség számára. 29 ábrával. Bpest, 1890.

M. Könyvészet 1883. 1890.

Csatáry Lajos, Budapest Főváros Orvosai 1892. 20. l. és önéletrajzi adatok.