Kezdőlap

Faklits Imre (András),

kegyes-tanítórendi áldozó pap és tanár, F. József és Knazoviczky Mária fia, szül. 1781. jan. Rózsahegyen Liptómegyében; 1801. okt. 6. lépett a rendbe Trencsénben, hol papnövendék volt; 1802-től Breznyóbányán tanított a gymnasium alsó osztályaiban; 1807-1808-ban pedig a bölcseletet hallgatta Váczon, hol 1808. ápr. 4. misés pappá szenteltetett föl; 1809-ben theologus volt Nyitrán és 1810-ben Szent-Györgyön; azután gymnasiumi tanár 1811. M.-Óváron, 1812. Veszprémben, 1813-14. Váczon, 1815-28. M.-Óváron, 1829-ben M.-Óváron vice rector és spiritualis, 1830-34. pedig rector és gymnasiumi igazgató; végre 1835-ben vice rector Tatában, hol 1836. júl. 11. meghalt.

Munkái:

1. Ode ill. ac. rev. dno Antonio Juranits, episcopo Jaurinensi, dum ecclesiae suae gubernacula die 30. augusti anno 1825. solenni ritu auspicaretur, a collegio Magyar-Ovariensi scholarum piarum oblata. Jaurini.

2. Ode adm. rev. ac clariss. patri Joanni Bapt. Grosser, collegii M. Ovariensis S P. Rectori dum festam nominis sui diem lactus recoleret. Ab eodem collegio gymnasioque anno 1826. oblata. Jaurini.

3. Elegia dno Antonio Wittmann de Dengláz, a collegio scholar. piarum Magyar-Ovariensi ad diem nominis oblata 1829. Posonii.

Petrik Bibliogr. és Csaplár Benedek szives közlése a rend jegyzőkönyvéből (Rulla.)