Kezdőlap

Faliczky János,

bölcseleti doktor; mint jogvégzett ifjú úgyszólván az iskolapadból lépett 1809-ben a nagyváradi kir. akadémiai tanszékre s mégis csakhamatr prosenior lett, Biharmegye pedig táblabirájává választotta. Meghalt gégesorvadásban 1843. jún. 29. Várad-Olasziban 58. évében.

Munkája: Assertiones ex physica II. semestri anno 1817. ex institutionibus in academia M. Varadinensi. M. Varadinae, 1817.

Bozoky Alajos, Nagyváradi kir. akadémia százados multja. Bpest, 1889. 68. l. és gyászjelentés.