Kezdőlap

Falk Pál,

túr-terebesi (Biharm.) plébános.

Munkái:

1. Kalasantius sz. Józsefnek, az ájtatos oskolák szerzőjének dicséretére szabott beszéd. Melyet midőn azon isten szolgája esztendős ünnepléssel tiszteltetnék Szigeten Mármarosban Bor. sz. Károly templomában élő nyelven mondott... Szent Mihály havának 2. napján 1783. eszt. Most pedig egy kegyes érdemes uri embernek istenes költségével kinyomtattatott. Eger, 1784.

2. Dicsérettétel Kalasantius sz. Josefrűl az ájtatos oskolák szerzőjéről, melyet 1785-ben kisasszony havának 28. napján Nagy-Károlyban... mondott, és az ajtatos halgatók között levő nemes uri rend kinyomtattatott. Nagy Károly.

Petrik Bibliogr.