Kezdőlap

Famler Gusztáv Adolf,

ág. ev. lelkész, F. Sámuel és Schauberger Mária fia, szül. 1851. ápr. 22. Modorban Pozsonymegyében; a gymnasiumot szülővárosában és Pozsonyban, a theologiát Sopronban végezte; azután a hallei és vittenbergai egyetemet látogatta; onnét visszaérkezvén 1875-ben Dessewffy Ottó unokáját készítette elő a gymnasiumi tantárgyakra; 1876. szept. 1. Cservenkára ment segédlelkésznek, hol mint administrator is működött öt évig; 1881. decz. 20. Torzsára (Bács-Bodrogm.) választották meg rendes lelkésznek, hol jelenleg is működik.

Munkája: Torzsa und seine Ansiedlung. Neusatz, 1884.

Famler, Torzsa, 120. l.

Horváth Ignácz könyvészete 1884.