Kezdőlap

Fancsali Dániel,

gyulafehérvári kanonok, fancsali származású; az egyházi pályán mint tanár Udvarhelyt és Marosvásárhelyen működött; innét Kolozsvárra ment káplánnak; 1795-ben karácsonfalvi lelkész lett. 1800-ban püspöki szertartó, 1801. titkár, 1807. gyergyószentmiklósi esperes-plébános; 1811-ben lemondott állásáról és Gyulafehérvárra ment egyházmegyei irodaigazgatónak; később czimzetes kanonokká és udvarhelyi plébánossá neveztetett ki. Meghalt 1838. okt. 22.

Munkája: Memoria episcopatus Transilvaniensis. Kolozsvár...

Schematismus Dioeces. Transsylv. 1838.

M. Sion 1890. 470. l.