Kezdőlap

Fancsikai István,

ev. ref. lelkész, 1596. decz. 5-től a debreczeni iskola felsőbb osztályában tanult; előbb Ér-Diószegen rektor volt, 1605-ben ugyanott lelkész, haláláig.

1602. jún. 2. menyegzői üdvözlő verset irt Decsi István debreczeni tanárhoz, mely azon alkalomból kiadott latin füzetben jelent meg (Debreczen, 1602.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 87. l. és Bakóczi János szives közlése.