Kezdőlap

Fándly (Fandl) György,

r. kath. plébános, szül. 1754. márcz. 22. Ottenhalban Pozsonymegyében; 1773-ban az esztergomi érsekmegye papnövendékei közé lépett; a theologiát 1773-tól 1776-ig a budai gymnasiumban végezte; 1777-ben áldozópappá szenteltetett, azután Szegeden és 1780. jún. 26-tól Lakácson (Nyitramegyében) káplánkodott. 1780. szept. 26. Nahácson (Pozsonym.) lett plébános; 1807-ben hivataláról lemondott; azután szegénységben élt szülőhelyén atyja házában, hol 1811. márcz. 7. meghalt.

Bernolák Antalnak, a tót irodalmi nyelv megalapítójának szorgalmas munkatársa volt, kivel 1793-ban az első tudományos tót társaságot (Učené slovenské tovarišztvo literata slavica sociates) szervezte, melynek czélja volt: tót könyvek kiadása és terjesztése; főszékhelye: Nagyszombat, fiókosztályai: Nyitra, Rovne, Beszterczebánya, Eger és Rozsnyó.

Munkái:

1. Dúverná zmluva medzi mňichom a djalelom o proních a počátkach, o starodávnich a včulejšich premenach reholnickych... Pozsony, 1789. (Őszinte párbeszéd egy szerzetes és az ördög között, a régi s jelenlegi szerzetesi változásról, melyet irt négy részben az ifjabb pozsonyi papok részére. Ezen munka ellen élesen irt Kubovics Antal expaulinus, Halleban 1789-ben: Anti-Fándly cz. tót munkájában.)

2. Pilní domajši a polni hospodar. Nagyszombat, 1792. (Szorgalmas házi és mezei gazda 4 kötetben.)

3. Compendiata historia gentis Slavae Georgii Papánek, de regno regibusque slavorum. Quam compendiavit... Adnexis disputabilibus historicis quaestionibus, additisque notis, similes materias indicantibus, in vetustissimo Magnae Moraviae situ, Georgii Szklenar. Nagyszombat, 1793. (A 280-286. lapokon: De postrema in Europa natione Zingarica.)

4. Zelinkár. Nagyszombat, 1793. (Gyógyfüvészkönyv.)

5. Prihodné a svátečné kážné. Nagyszombat, 1796. (Alkalmi s ünnepi szent beszédek, két kötet.)

6. O uhoroch ai učelách. Nagyszombat, 1802. (Ugarokról és méhekről.)

7. Slovenski včelár. Nagyszombat, 1802. (Tót méhész.)

8. O memocách ai o viléčeňú nezdravej rožnéj lichvi. Nagyszombat, 1829. (A szarvasmarha betegségeiről és gyógyítása módjáról. Második kiadás.)

Irt még két tót munkát: Rövid előadása az isteni tiz parancsolatnak... A gyónás és áldozásról való katechismus, melyeknek bibliographiai leirását nem ismerem.

Praha 1868. 7. sz. arczk.

M. Könyv-Szemle II. 1877. 381.

Petrik Bibliogr.

Vlček, Dejiny Literatúry Slovenskej 25. 265.

Necrol, Strigon, 86. l. és Osvald Fer. Rikárd kath. plébános szives közlése.