Kezdőlap

Faragó Cyrill,

minorita-rendi szerzetes, szül. 1799-ben Esztergomban; előbb bölcselettanár, majd gymnasiumi tanár és igazgató volt Aradon, Nagybányán és Szilágy-Somlyón, hol 1856. jan. 31. meghalt.

Munkái:

1. Örömdal, melyet Szabó Románnak, a magyar- és erdélyországi minorita szerzet főigazgatójának, midőn az aradi kolostorban a törvényes szemlét tartaná, bemutatott 1845. Arad.

2. Vers koszorú melyet méltgs. és ft. Fábry Ignácz úr tiszteletére, midőn a nagyváradi kerületi oskolák főigazgatójának kineveztetnék, benyujtott az aradi közép tanodalmi tanitó kar 1847-ben. Arad.

3. Fenséges István csász. és kir. főherczegnek Magyarország kir. helytartójának, midőn magas személyével Arad városát szerencséltetni kegyeskedik, mély tiszteletűl ajánlja az aradi kir. közép tanodalom 1847-ben. Arad.

Magyarországi Minorita-Rend Névtára 1883-84-re. Arad, 1883. 144. 223. l.

Petrik Bibl.