Kezdőlap

Faragó Gyula,

orvosdoktor, szül. 1861. decz. 5. Esztergomban, hol szülei középmódú kereskedők voltak; a gymnasiumot szülőhelyén, az orvosi tanulmányokat a bécsi egyetemen végezte s 1885. febr. 21. orvosdoktorrá avatták. Innét még azon évben a Munkács-Strij hadi vasut épitéséhez ment orvosnak és 15 havi működés után külföldi tanulmányútra indult Hensch és Baginszky gyermekklinikáiba Berlinbe s a prágai lelencházba. 1887-ben Budapesten telepedett le s gyermekorvosi gyakorlattal foglalkozik. 1893-ban nőül vette Fürst Vilmát.

Első dolgozata A gyermekek ínreflexeiről a Gyógyászatban (1887 és németűl az Archiv für Kinderheilkundeben) jelent meg; munkatársa volt a Wiener medicinische Wochenschrift-nek és a Gyógyászatnak; czikkeket írt a gyermekek ápolásáról és a szegény gyermekek megmentéséről több napilapba s folyóiratba, u. m. a Magyar Hirlapba, Budapesti Hirlapba, Egyetértésbe, Magyar Ujságba s az Egészségbe.

Munkái:

1. A világ árvája, Bpest, 1888. (Ezen tárgyról több előadást is tartott és fáradozásainak eredménye, hogy az országos lelenczház-egyesület létrejött.)

2. A beteg baba. Gondos anyák számára. Bpest, 1889.

3. Az egészséges baba. Ifjú anyák számára. Bpest, 1889.

4. Miként óvjuk gyermekeink életét és egészségét? Brücke Ernő után ford. Bpest, 1890.

5. Az egészséges és beteg ember. Bock Károly Ernő után a magyar közönség számára átdolgozta. Bpest, 1890.

6. A gyermek testi ápolásáról. Bpest, 1891. (Többekkel együtt.)

Szerkeszti 1891-től az Orvosi Zsebnaptárt és a Jó egészség naptárát a magyar nép számára.

M. Könyvészet 1888-91. és önéletrajzi adatok.