Kezdőlap

Faragó József,

ev. ref. főiskolában a költészeti osztály tanitója.

Munkája: A nagyenyedi ev. ref. fő oskola alapítója Iktári Bethlen Gábor megujitott emlékére egy beszéd, melyet irt s az oskola udvarán elmondott Enyeden május 20. (Költemény, Csernatoni Fülöp Elek, A nemzet nevelője, Nagy-Enyed, 1835. cz. munkájában.)

Petrik Bibliogr.