Kezdőlap

Faragó Lipót,

mérnök, műszaki tanácsos a földmivelési miniszteriumban, szül. 1855. jan. 3. Budapesten; középiskolai tanulmányait a pesti ág. ev. gymnasiumban és a fővárosi reáliskolában, az egyetemes szakosztályt 1873-75-ben, a mérnökit pedig 1878-ban a József-műegyetemen végezte s oklevelet nyert. Az 1878. év végén a volt közmunka és közlekedési miniszteriumba mint mérnökgyakornok lépett be. 1879. januártól 1880. jún. végeig a József-műegyetemen a vizépitészeti tanszék mellett mint tanársegéd működött. 1880. közepén a földmivelési miniszterium kulturmérnökségéhez lépett be mint segéd. 1882. kulturmérnök és rétmesteri iskolai tanár, 1884. kulturfőmérnök, az V. és később egyidejüleg az I. ker. kulturmérnöki hivatal vezetője, 1889. miniszteri főmérnök és vizépitészeti kerületi felügyelő, 1890. műszaki tanácsos. Tagja a földmivelési miniszterium vizügyi nagy tanácsának és a m. mérnök és épités-egylet választmányának. 1885-ben államköltségen Olaszországban vizügyi tanulmányokat tett.

Irodalmi működését az Ungvár, Zemplén és M. Föld cz. lapoknál kisebb dolgozatokkal kezdte; a M. Mérnök- és Épitész-egylet közlönyében (1892. Önműködő vizemelő szivornya, 1893. Magyarország hajózó utai s könyvismertetés.)

Munkái:

1. Adalékok Ung megye vizi viszonyaihoz. Ungvár, 1883.

2. Olaszország lecsapolásai. Uti jelentés. Bpest, 1884. (A földm. miniszterium kiadása.)

3. A belviz levezetése. Bpest, 1889. (A m. mérnök- és épitész-egylet 1884. pályázatán nagy arany érmet és 500 frt díjat nyert. Az egylet könyvkiadó vállalatában jelent meg.)

Dr. Acsády Ignácz, Az Athenaeum Kézi Lexikona I. 577. l. és önéletrajzi adatok.